NOVÝ KURZ ZAČÍNA UŽ 07.02.2022

Plavecké kurzy PK TOPSWIM pre deti a dospelých

Prihláste sa na kurz

PK TOPSWIM

Kurzy plávania sú určené pre neplavcov ako aj mierne pokročilých plavcov, ktorí si chcú zdokonaliť techniku.
Pre deti aj dospelých je zabezpečený individuálny prístup trénerov s dlhoročnými skúsenosťami s vrcholovým plávaním a taktiež aj beseda s účastníkmi Olympiády, Majstrovstiev Európy a Majstrovstiev Sveta.

Kurzy pre deti

Vašim deťom sa venujú aktívni plavci so skúsenosťami z vrcholového plávania a taktiež aj absolventi Fakulty telesnej výchovy a športu UK.
Vieme zaručiť individuálny prístup ku každému plavcovi! Z toho dôvodu sa venuje jeden tréner maximálne 4 začiatočníkom.
Z dôvodu dôkladného rozcvičenia a predchádzania zraneniam je dôležité, aby sa malí plavci stretli na plavárni 15 minút pred oficiálnym začiatkom tréningu.

Kurzy pre dospelých

Veľa dospelých si neprizná, že sa športu v mladosti venovalo menej a teraz by to radi dohnali. PK TOPSWIM aj pre nich pripravil jedinečnú možnosť zdokonaliť svoj talent!! K dospelému plavcovi neraz treba pristupovať individuálne, nakoľko sa u neho rokmi udomácnili zlozvyky, ktoré je treba odstrániť. Naši tréneri Vám podávajú pomocnú ruku vo Vašej snahe sa naučiť alebo zdokonaliť v plávaní.

 
Plavecké tréningy sú určené hlavne pre deti predškolského, školského veku a mládež, teda pre všetkých mladých ľudí, ktorí sa chcú naučiť plávať. Plavecké tréningy prebiehajú na plavárni A. Dubčeka na Dlhých Dieloch. V prípade, že ste sa rozhodli stať našim členom, je nutné vyplniť prihlášku do plaveckého klubu PK TOPSWIM a po akceptovaní zo strany klubu, uhradiť členský poplatok.
Prihlásenie do plaveckého kurzu sa realizuje elektronicky. Prihláška nadobúda platnosť po uhradení platby členského príspevku v celej výške na účet 2926883096/1100. Pre identifikáciu platby uveďte do správy pre prijímateľa meno účastníka a názov kurzu, dátum narodenia do variabilného symbolu. Bez uvedených údajov nemožno identifikovať platiteľa – takéto platby preto nebudú brané do úvahy, a prihláška bude neplatná (záloha bude vrátená).

Prihlasovanie:

Ak nebude platba zrealizovaná (na účte prijímateľa) do 3 pracovných dní po odoslaní prihlášky, bude prihláška anulovaná.

V prípade neočakávaného navýšenia nákladov na prenájom bazénu počas školského roka (z dôvodu zvýšenia ceny za elektrickú energiu, vodné a stočné, a pod.) si vyhradzujeme právo odpovedajúco skrátiť počet vyučovacích hodín pri nezmenenom členskom.

História PK TOPSWIM

Plavecký klub TOPSWIM bol založený v septembri 2012 Mgr. Tomášom Matúškom na základe potreby vytvorenia ideálnych podmienok pre rozvoj pohybových aktivít mladých športovcov v Bratislave a jej okolí, nakoľko až na pár svetlých výnimiek absentuje príprava mladých plavcov po všetkých stránkach, ktoré je potrebné rozvíjať od mladého veku. Ide napríklad o koncentráciu a motiváciu, ktorá je podľa nás najdôležitejším faktorom pre rozvoj nie len telesnej, ale aj psychickej výbavy športovca. Z toho dôvodu zaraďujeme do výcviku aj debaty so športovcami, ktorí sú úspešní na medzinárodnej scéne. Za všetkých možno spomenúť Richarda Vargu- medailistu z ME v triatlone a účastníka OH v Londýne. Ďalej Richarda Nagya taktiež účastníka MS a ME v plávaní a slovenského rekordéra na 1500m, 800m a 400m VS a ďalších.

Dúfame, že skúsenosti našich trénerov a veľkých plaveckých a športových vzorov napomôžu Vašim deťom napredovať nie len v oblasti športu, ale aj v ich ďalšom rozvoji.